Temperaturę powietrza w środku obiektu, której wilgotność wynosi poniżej 50 proc. można porównać do gąbki, która czerpie wodę wszędzie gdzie to możliwe. Gdy ulegnie zmianie nie wiemy tak naprawdę jak zareaguje surowiec produkcyjny.

System nawilżający powietrze gwarantuje unormowanie wymiarowe oraz strukturowe obrabianego surowca, obniża poziom wykorzystania farb, czy lakierów i doprowadza do niższego napięcia elektrostatycznego, obniża ilość zanieczyszczeń w powietrzu i ubytków surowców.

Ważny jest również aspekt ludzki – większe różnice w stopniu wilgoci w budynku i na zewnątrz, organizm może odreagować po upływie jakiegoś czasu.

Osoby zmagające się z chorobami stanowią problem dla warsztatu, w którym przeprowadza się obróbkę drewna.

Osoby z kolei, które produkują klej, podkreślają, że istotne jest zapewnienie w pomieszczeniu właściwych warunków, ponieważ wpływają one na efekt klejenia – ważne jest utrzymanie odpowiedniego stopnia wilgoci.

Właściwe utrzymanie wilgotności przyczynia się do większego bezpieczeństwa, a także zapewnia pozyskanie bardzo precyzyjnej płaszczyzny po naniesieniu kleju.

Powietrze zwilżone usuwa napięcie elektrostatyczne, przez co też obniża się poziom zapylenia w pomieszczeniu i dzięki temu można nałożyć precyzyjną warstwę lakieru czy farby.

Stopień temperatury i wilgotności w zakładzie należy ciągle utrzymywać na właściwym poziomie.

Trzeba też utrzymać proces wysychania jeśli chodzi o czas.

Zagwarantowane musi być właściwe ciśnienie strumienia lakieru i grubość jego aplikowania.

Ważne jest zastosowanie się do zasad dotyczących używania systemu regulowania wilgotności powietrza, ponieważ ma to wpływ na ostateczny efekt obróbki.

Właściwa wilgotność szczególnie jest ważna w każdym miejscu, w którym przeprowadza się lakierowanie, okleinowanie, fornirowanie, ochładzanie płyt wiórowych.

Call Now Button