tel. +48 660 702 041, adres email info@hebrock.pl
banner-img

Serwis

Wypełnij poniższy formularz:
Akceptuję warunki zlecenia

Niniejszym zobowiązuję się do pokrycia należności za przeprowadzoną usługę serwisową wg poniższych stawek serwisowych ( kwoty netto ):

1. Godzina pracy technika 180,00 zł

2. Dojazd ( za 1 km ) 2,00 zł

3. Godzina podróży technika 50 zł (średnia 60 km/h)

4. Koszty zakwaterowania wg rachunków

5. Części zamienne wg cennika części zamiennych

Podstawą do wystawienia faktury jest protokół serwisowy sporządzony przez technika firmy HEBROCK POLSKA podpisany przez zleceniodawcę.

W przypadku uznania gwarancji, koszty od punktu 1 do 5 pokrywa firma HEBROCK POLSKA

Niniejszym upoważniam firmę HEBROCK POLSKA do wystawienia faktury VAT za realizację powyższego zlecenia bez naszego podpisu.

Call Now Button