Wypełnij poniższy formularz:
  Niniejszym zobowiązuję się do pokrycia należności za przeprowadzoną usługę serwisową wg poniższych stawek serwisowych ( kwoty netto ):

  1. Godzina pracy technika 180,00 zł

  2. Dojazd ( za 1 km ) 2,00 zł

  3. Godzina podróży technika 50 zł (średnia 60 km/h)

  4. Koszty zakwaterowania wg rachunków

  5. Części zamienne wg cennika części zamiennych

  Podstawą do wystawienia faktury jest protokół serwisowy sporządzony przez technika firmy HEBROCK POLSKA podpisany przez zleceniodawcę.

  W przypadku uznania gwarancji, koszty od punktu 1 do 5 pokrywa firma HEBROCK POLSKA

  Niniejszym upoważniam firmę HEBROCK POLSKA do wystawienia faktury VAT za realizację powyższego zlecenia bez naszego podpisu.

  Call Now Button