Serwis

  Niniejszym upoważniam firmę HEBROCK POLSKA do wystawienia faktury VAT za realizację powyższego zlecenia bez naszego podpisu.

  Akceptuję warunki zlecenia
  Niniejszym zobowiązuję się do pokrycia należności za przeprowadzoną usługę serwisową wg poniższych stawek serwisowych ( kwoty netto ):
  1. Godzina pracy technika 200,00 zł
  2. Dojazd ( za 1 km ) 2,80 zł
  3. Godzina podróży technika 50 zł (średnia 60 km/h)
  4. Koszty zakwaterowania wg rachunków
  5. Części zamienne wg cennika części zamiennych

  Podstawą do wystawienia faktury jest protokół serwisowy sporządzony przez technika firmy HEBROCK POLSKA podpisany przez zleceniodawcę.
  W przypadku uznania gwarancji, koszty od punktu 1 do 5 pokrywa firma HEBROCK POLSKA
  Niniejszym upoważniam firmę HEBROCK POLSKA do wystawienia faktury VAT za realizację powyższego zlecenia bez naszego podpisu.  Call Now Button