Specjalista od okleinowania

Pozostałości drzewa otrzymujemy podczas obrabiania drewna. Możemy spotkać się z tym np. w zakładzie produkcyjnym, czy stolarskim. Wiele przedmiotów wykonywanych z drewna tnie się, czy szlifuje. W wyniku tego gromadzi się wiele wiórów, trocin, czy ścinek. Takie pozostałości można jednak wykorzystać.
Pozostałości drzewna zaliczają się do pozostałości z kategorii 03. Tam znajdują się pozostałości, które otrzymuje się poprzez obróbkę drewna. Takie pozostałości gromadzą się na każdym etapie obrabiania drewna, podczas produkcji mebli, ale nawet podczas wytwarzania papieru.

Pozostałości drzewa dzieli się na poprodukcyjne i poużytkowe. Wyróżnia się takie, które otrzymano podczas procesu produkcyjnego i takie, które kiedyś wykorzystywano, ale teraz z tego zrezygnowano i ktoś chce się w związku z tym ich pozbyć.
Istotna jest także klasyfikacja na drzewo naturalne, które można użyć kolejny raz, a także drzewo zabrudzone, które zawiera jakieś ilości różnych związków. Drzewo zanieczyszczone chemicznie jest problemem, gdyż stanowi zagrożenie dla otoczenia.

Nie wszyscy mają świadomość tego, że kolejne użycie pozostałości drzewa, które zawierają jakieś dodatki chemiczne – może stanowić niebezpieczeństwo dla przyrody. Drewno często ulega procesom, które skutkują jego utoksycznieniem. Tak dzieje się np. w sytuacji jego impregnowania, które ochrania go przed wpływem np. czynników pogodowych, ale oddziałuje jednocześnie na jego konstrukcję.
W niebezpieczeństwie może być też człowiek, gdyż w wyniku spalania znajdujących się w podobnie ochronionych drewnach związków, mogą powstawać niebezpieczne opary i człowiek może zostać otruty. W związku z tym w naszym kraju rynek z impregnatami i zabiegi utylizowania odpadów drzew są objęte ścisłymi normami prawnymi.

Jak można wykorzystać pozostałości drzewa?

– w spalarni, gdzie piec został tak zbudowany, aby w wyniku tego zabiegu można było odzyskać energię
– poddać kompostowaniu, a więc naturalnemu rozkładowi
– w formie podściółki w hodowli gospodarskiej
– poddać recyklingowi wewnętrznemu albo właściwemu, kiedy dany zakład przekazuje pozostałości innemu, by mogły zostać użyte jako m.in. tworzywo produkcyjne.