Specjalista od okleinowania

Praca z drewnem uznawana jest za jedną z niebezpiecznych. Jakich zasad z zakresu bhp należy przestrzegać w czasie obrabiania drewna?

Zasady bhp przy pracy z drewnem normuje wiele postanowień ministerstwa. Są one związane z pracą z urządzeniami, obsługiwaniem obrabiarek i stosowaniem narzędzi. Ponadto istotne są też warunki w miejscu pracy – oświetlenie, a także przerwy i normy godzinowe w pracy.
W zakładach, w których pracuje się z drewnem istotne są też panujące przepisy przeciwpożarowe i ogólne zasady pracy zawarte w regulaminie tych zakładów.

W uzależnieniu od typu obróbki, pracownicy mogą ulec w pracy różnym wypadkom np. przy obsługiwanych maszynach. Niekiedy krzywdę może zrobić obrabiane tworzywo. Najbardziej w takiej pracy przeszkadza jednak silny hałas.

Najważniejsze przy pracy z drewnem jest noszenie specjalnych ubrań ochraniających ciało, które może ulec okaleczeniu. Pracownik musi w takim miejscu przede wszystkim nosić rękawiczki, nakrycie głowy, właściwe buty, fartuch. W niektórych miejscach wymaga się też kasków ochraniających. W samym pomieszczeniu podłoga nie może być ślizga, światło musi być właściwe, a ilość miejsca przy urządzeniu – odpowiednia, tak by starczyła.
Osoby narażone na hałas muszą mieć słuchawki, a osoby narażone na pył – okulary ochraniające i maski. 

Kiedy obrabiarka pracuje nie można zamieniać narzędzi do cięcia, ani też trzymać rękami obrabianego tworzywa. Nie wolno też wtedy nic robić przy sprzętach ochraniających, naprawiać maszyn, czy usuwać resztek obrabianego tworzywa. W zakładzie powinny znajdować się wyciągi, które wyłapują pył drzewny.

Zanim pracownik uruchomi maszynę do obróbki drewna, zawsze najpierw musi sprawdzić jej stan techniczny oraz stan sprzętów ochronnych.

Sama maszyna do obrabiania musi posiadać zabezpieczenia przed nieoczekiwanym wyrzutem obrabianego tworzywa.
Części do sterowana w obrabiarce i ich ilość musi być dobrana tak, by zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadku.

Przy pracy z drewnem liczy się też zdrowe myślenie i rozsądek.