Tel: +48 660-702-041
Tel: +48 692-227-814
E-mail: info@hebrock.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Akceptuję warunki zlecenia
Niniejszym zobowiązuję się do pokrycia należności za przeprowadzoną usługę serwisową wg poniższych stawek serwisowych ( kwoty netto ):
1. Godzina pracy technika 160,00 zł
2. Dojazd ( za 1 km ) 1,20 zł
3. Godzina podróży technika 50 zł (średnia 60 km/h)
4. Koszty zakwaterowania wg rachunków
5. Części zamienne wg cennika części zamiennych

Podstawą do wystawienia faktury jest protokół serwisowy sporządzony przez technika firmy HEBROCK POLSKA podpisany przez zleceniodawcę.
W przypadku uznania gwarancji, koszty od punktu 1 do 5 pokrywa firma HEBROCK POLSKA
Niniejszym upoważniam firmę HEBROCK POLSKA do wystawienia faktury VAT za realizację powyższego zlecenia bez naszego podpisu.